Kittenbeleid

Kittenbeleid is verplaats naar het kopje “Rags for Life” en ervoor in de plaats is een kopje “Foto’s” gekomen. Onder dit nieuwe kopje worden foto’s die te maken hebben met onze Cattery geordend geplaatst.